Kalendarz świąt prawosławnych na najbliższy rok


Rok liturgiczny w Kościele prawosławnym opiera się na 12 głównych świętach. „Świętem świąt” nazywają prawosławni Paschę, czyli Wielkanoc (nie jest wliczana do 12 świąt głównych). Święta prawosławne w wielu miejscach zbiegają z tradycją Kościoła łacińskiego. Rozbieżności w dacie obchodów niektórych świąt wynikają z użycia innych kalendarzy: juliańskiego (stary styl) i gregoriańskiego (nowy styl), różnicych się aktualnie o 13 dni.

Ikony przedstawiające symbolicznie 12 Wielkich Świąt:

Dwanaście wielkich świąt prawosławnych Dwanaście wielkich świąt prawosławnych Dwanaście wielkich świąt prawosławnych Dwanaście wielkich świąt prawosławnych Dwanaście wielkich świąt prawosławnych

Najbliższe ważniejsze święta prawosłane w nadchodzącym roku:

2024-07-12 - Świętych: Piotra i Pawła
Święto pierwszych wśród zwierzchnich apostołów. Obchodzone 12 lipca (29 czerwca). Tradycja mówi, iż obaj apostołowie Piotr i Paweł zginęli śmiercią męczęńską tego samego dnia, co jednak może być nieścisłe. Obaj jednak byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj oddali w tym mieście swoje życie dla Chrystusa >>

2024-08-19 - Przemienienie Pańskie (Preobrażenije Hospodnie)
Jezus wszedł na szczyt góry Tabor razem z trzema swoimi uczniami. Na górze ucznowie ujrzeli Światłość, która go przemieniła. Chrystys po raz pierwszy zapowiedział swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie >>

2024-08-28 - Zaśnięcie Bogurodzicy (Uspienije Preswiatoj Bohorodicy)
Święto poprzedza dwutygodniowy post. Święto Zaśnięcia Bogurodzicy ma jeden dzień przedświąteczny i osiem poświątecznych. Zamyka ono cykl 12 wielkich świąt >>

2024-09-21 - Narodziny Bogurodzicy (Rożdiestwo Prieswiatoj Bohorodicy)
Stałe święto rozpoczynjące rok liturgiczny w Cerkwi. Pierwsze z dwunastu Wielkich Świąt. Zostało ustanowione w IV wieku >>

2024-09-27 - Podwyższenie Krzyża Świętego (Wozdwiżenije Kriesta Hospodnia)
Święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń związanych z losami Krzyża Chrystusowego. Krzyż, na którym powieszony był Jezus Chrystus, przez przeszło 300 lat spoczywał w ziemi, a na miejscu kaźni - Golgocie wznosiła się pogańska świątynia ku czci Wenery >>

2024-10-14 - Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy (Pokrowa Preswiatoj Bogorodicy)
Pokrowa, Pokrow – święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy lub Wstawiennictwa Maryi. Poświęcone jest opiece nad ludźmi za wstawiennictwem Maryi >>

2024-12-04 - Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni (Wwiedienije wo chram Prieswiatoj Bohorodicy)
Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni - znane na Zachodzie jako Ofiarowanie Maryi, jest pamiątka wejścia Bogurodzicy w wieku 3 lat do Świątyni i jej ofiarowania >>

2025-01-07 - Boże Narodzenie (Rożdiestwo Christowo)
Boże Narodzenie w tradycji chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stałą uroczystością liturgiczną, poprzedzoną okresem trzytygodniowego oczekiwania, zwanego adwentem >>

2025-01-19 - Teofania (Epifania), Objawienie Pańskie i Chrzest Pański (Kreszczenije Hospodnie)
Pamiątka chrztu Chrystusa w Jordanie, jego błogosławienia wody i objawienia bóstwa. Znane bardziej pod nazwą Epifanii lub Święta Jordanu. Znane na Zachodzie jako święto Trzech Króli >>

2025-02-15 - Spotkanie Pańskie (Sretienije Hospodnie)
Pamiątka Ofiarowania przez Bogurodzicę i św. Józefa Syna Bożego w Świątyni Jerozolimskiej. Zgodnie z ówczesnymi nakazami prawa, każdy pierworodny chłopiec miał być ofiarowany Bogu - jako symboliczny gest poświęcenia tego, co było dla rodziców największą wartością >>

2025-04-07 - Zwiastowanie Bogurodzicy (Błahowieszczenije Prieswiatoj Bohorodicy)
Pamiątka zwiastowania dobrej nowiny Matce Bożej przez archanioła Gabriela. Co kilkadziesiąt lat prawosławni obchodzą wyjątkowe święto zwane Kyrio-Pascha, kiedy to Zwiastowanie przypada na dzień Zmartwychwstania Pańskiego >>

2025-07-12 - Świętych: Piotra i Pawła
Święto pierwszych wśród zwierzchnich apostołów. Obchodzone 12 lipca (29 czerwca). Tradycja mówi, iż obaj apostołowie Piotr i Paweł zginęli śmiercią męczęńską tego samego dnia, co jednak może być nieścisłe. Obaj jednak byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i obaj oddali w tym mieście swoje życie dla Chrystusa >>

źródło: "Nauka o nabożeństwach prawosławnych" ks. Konstantego Bondaruka oraz wikipedia.org

↑do góry