Wwiedienije wo chram Prieswiatoj Bohorodicy
(Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni)

←wróć

Tycjan. Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni Wprowadzenie Bogurodzicy do Świątyni należy do 12 wielkich świąt. Jest obchodzone 4 grudnia (wg nowego stylu). Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa pierwotnie święto związane było z poświęceniem Najświętszej Maryi Panny Bogu przez jej rodziców.
Jednakże według starotestamentowego zwyczaju, obrzędowi temu podlegali jedynie pierworodni synowie. Dlatego święto powiązano z wydarzeniem, które zostało zapisane w Ewangelii św. Jakuba. Stąd dowiadujemy się, że rodzice nie posiadający żadnego potomka, obiecali, że jak urodzi się im dziecko oddadzą je na służbę Bogu do świątyni Jerozolimskiej. Pan wysłuchał ich modlitw i dał im córkę. Kiedy miała trzy lata przyprowadzili ją do świątyni, gdzie została wprowadzona przez arcykapłana Zachariasza, ojca św. Jana Chrzciciela.

Pierwsze wzmianki dotyczące Wprowadzenia Bogurodzicy Do Świątyni pochodzą z V wieku, ale zanim rozszerzyło się na całym Wschodzie musiało minąć kilka stuleci i ogólnie znane i świętowane zostaje w IX wieku.

Na Zachód święto wprowadzono bardzo późno, bo dopiero pod koniec XIV wieku. Dopiero w połowie XV stulecia rozprzestrzeniło się po całej Europie i świętowane jest tego samego dnia, co w Cerkwi Wschodniej..

Kalendarz świąt prawosławnych

↑do góry
←wróć
© 2010-2023 Akces Nieruchomości s.c.