Uspienije Preswiatoj Bohorodicy (Zaśnięcie Bogurodzicy)

←wróć

Święto stałe, zamykające cykl 12 wielkich świąt. Obchodzone 15/28 sierpnia (kalendarz juliański/gregoriański). Zostało ustanowione w IV wieku, a oparto je na następujących wydarzeniach.
Po wniebowstąpieniu Jezusa i zesłaniu Ducha Świętego apostołowie rozeszli się w różne strony świata, by głosić ewangelię. Matka Boża została w Jerozolimie i mieszkała w domu ewangelisty Jana Teologa. Ikona - Zaśnięcie Bogurodzicy Była dla chrześcijan wzorem i umacniała ich w wierze. Pocieszała w różnych trudnych chwilach. Na kilka dni przed końcem jej ziemskiego życia, zjawił się przed nią Archanioł Gabriel i oznajmił o nadejściu chwili, w której Syn przyjmie jej duszę.
Na pogrzebie Bogurodzicy zebrali się rozproszeni po świecie apostołowie. W procesji przenieśli jej ciało do Getsemanii i złożyli w grocie między grobem rodziców i grobem Józefa.

Trzeciego dnia przybył do Jerozolimy apostoł Tomasz, którego nie było przy śmierci i na pogrzebie Matki Bożej. Spóźniony apostoł bardzo chciał po raz ostatni zobaczyć Bogurodzicę. Apostołowie otworzyli grób, ale nie znaleźli tam ciała Marii. Zakłopotanym uczniom Chrystusa ukazała się Matka Boża i powiedziała: "Weselcie się. Będę zawsze modlić się do Boga i prosić mego Syna, by spełnił każdą waszą prośbę".W przeddzień święta odprawia się nabożeństwo całonocnego czuwania. Na trzeci dzień od daty Zaśnięcia w wielu świątyniach odprawiany jest tzw. obrzęd pogrzebu Bogurodzicy przed całunem z wizerunkiem Matki Bożej.

Kalendarz świąt prawosławnych

↑do góry
←wróć
© 2010-2023 Akces Nieruchomości s.c.